รับทุบบ้าน รื้อถอน รับถมที่ รับรื้อภายใน รับรื้อบ้าน

รื้อถอน รับถมที่ รับรื้อภายใน

รื้อถอน อุปกรณ์ คิงเพาเวอร์

บอร์ด ทอท.ชี้ขาดการ รื้อถอน อุปกรณ์ คิง เพาเวอร์ พรุ่งนี้

สรรเสริญ ยอมรับแก้ปัญหาคิง เพาเวอร์ล่าช้า เพราะต้องรอหนังสือจากอัยการสูงสุด สั่งบอร์ด ทอท.แก้ปัญหาเฉพาะหน้าส่งหนังสือไปที่คิง เพาเวอร์โดยตรง เพื่อขอให้รื้อถอนสินค้าบางส่วนออกจากพื้นที่ที่กีดขวางทางเดิน ส่วนทำได้หรือไม่ บอร์ดจะเป็นผู้ชี้ขาดในวันพรุ่งนี้ (3 พ.ค.) พร้อมติดตามแก้ปัญหาข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรี ส่วนปัญหาบริษัทล็อกเล่ย์ ยังไม่นำเข้าสู่ที่ประชุม แม้จะครบกำหนดขีดเส้น 30 วันแล้วก็ตาม นาย สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. และบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ได้รับสัมปทานร้านค้าปลอดอากร (ดิวตี้ ฟรี) และการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยยอมรับว่า ขณะนี้ขั้นตอนต่าง ๆ ยังไม่มีความชัดเจนและล่าช้าอยู่มาก ซึ่งได้เร่งรัดไปที่คณะกรรมการบริหาร ทอท. ที่มี พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน ให้รีบดำเนินการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในระหว่างรอหนังสือตอบกลับจาก สำนักงานอัยการสูงสุด โดยให้ ทอท.ส่งหนังสือโดยตรงไปที่คิง เพาเวอร์ เพื่อรื้อถอนอุปกรณ์และสินค้าที่วางเกินพื้นที่ที่กำหนดไว้ทันที ส่วนจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ บอร์ด ทอท.จะหารือร่วมกันในวันพรุ่งนี้ (3 พ.ค.)

ยอมรับปัญหาคิง เพาเวอร์มีความล่าช้า ซึ่งได้เร่งรัดให้ ทอท.สอบถามไปที่อัยการสูงสุด ส่วนเรื่องที่คิดว่าจะสามารถทำได้ทันที คือ การปรับพื้นที่ของคิงเพาเวอร์ โดยไม่เกี่ยวกับการพิจารณาสัญญาว่าจะเป็นโมฆะหรือไม่ เพราะมีการวางสินค้าเกินพื้นที่และเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้โดยสารโดย ตรงก็น่าจะทำได้เลย วันพรุ่งนี้บอร์ดคงจะคุยกัน นายสรรเสริญ กล่าว

ผู้ สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากที่ประชุมจะมีการพิจารณาประเด็นเรื่องคิง เพาเวอร์แล้ว บอร์ดจะมีการติดตามแก้ไขปัญหาภายหลังประชุมร่วมกับคณะกรรมการนโยบายการ ดำเนินกิจการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมืองที่มี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วย ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แสดงความเป็นห่วงถึงความล่าช้าของ ทอท.ในการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบการเปิดใช้ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ และการติดตามปัญหาการซ่อมแซมรันเวย์สุวรรณภูมิ

สำหรับ ประเด็นปัญหาสัมปทานกับบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ครบกำหนดขีดเส้น 30 วัน ในการที่บอร์ด ทอท.ได้สั่งให้บริษัทล็อกเล่ย์ไปปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นนั้น จะยังไม่มีการนำเข้าพิจารณาในการประชุมวันพรุ่งนี้ นายสรรเสริญ ยอมรับแก้ปัญหาคิง เพาเวอร์ล่าช้า เพราะต้องรอหนังสือจากอัยการสูงสุด สั่งบอร์ด ทอท.แก้ปัญหาเฉพาะหน้าส่งหนังสือไปที่คิง เพาเวอร์โดยตรง เพื่อขอให้รื้อถอนสินค้าบางส่วนออกจากพื้นที่ที่กีดขวางทางเดิน ส่วนทำได้หรือไม่ บอร์ดจะเป็นผู้ชี้ขาดในวันพรุ่งนี้ (3 พ.ค.) พร้อมติดตามแก้ปัญหาข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรี ส่วนปัญหาบริษัทล็อกเล่ย์ ยังไม่นำเข้าสู่ที่ประชุม แม้จะครบกำหนดขีดเส้น 30 วันแล้วก็ตาม

นาย สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. และบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ได้รับสัมปทานร้านค้าปลอดอากร (ดิวตี้ ฟรี) และการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยยอมรับว่า ขณะนี้ขั้นตอนต่าง ๆ ยังไม่มีความชัดเจนและล่าช้าอยู่มาก ซึ่งได้เร่งรัดไปที่คณะกรรมการบริหาร ทอท. ที่มี พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน ให้รีบดำเนินการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในระหว่างรอหนังสือตอบกลับจาก สำนักงานอัยการสูงสุด โดยให้ ทอท.ส่งหนังสือโดยตรงไปที่คิง เพาเวอร์ เพื่อรื้อถอนอุปกรณ์และสินค้าที่วางเกินพื้นที่ที่กำหนดไว้ทันที ส่วนจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ บอร์ด ทอท.จะหารือร่วมกันในวันพรุ่งนี้ (3 พ.ค.)

ยอมรับปัญหาคิง เพาเวอร์มีความล่าช้า ซึ่งได้เร่งรัดให้ ทอท.สอบถามไปที่อัยการสูงสุด ส่วนเรื่องที่คิดว่าจะสามารถทำได้ทันที คือ การปรับพื้นที่ของคิงเพาเวอร์ โดยไม่เกี่ยวกับการพิจารณาสัญญาว่าจะเป็นโมฆะหรือไม่ เพราะมีการวางสินค้าเกินพื้นที่และเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้โดยสารโดย ตรงก็น่าจะทำได้เลย วันพรุ่งนี้บอร์ดคงจะคุยกัน นายสรรเสริญ กล่าว

ผู้ สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากที่ประชุมจะมีการพิจารณาประเด็นเรื่องคิง เพาเวอร์แล้ว บอร์ดจะมีการติดตามแก้ไขปัญหาภายหลังประชุมร่วมกับคณะกรรมการนโยบายการ ดำเนินกิจการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมืองที่มี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วย ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แสดงความเป็นห่วงถึงความล่าช้าของ ทอท.ในการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบการเปิดใช้ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ และการติดตามปัญหาการซ่อมแซมรันเวย์สุวรรณภูมิ

แต่สำหรับ ประเด็นปัญหาสัมปทานกับบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ครบกำหนดขีดเส้น 30 วัน ในการที่บอร์ด ทอท.ได้สั่งให้บริษัทล็อกเล่ย์ไปปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นนั้น จะยังไม่มีการนำเข้าพิจารณาในการประชุมวันพรุ่งนี้

08/31/2009 - Posted by | ข่าว | , , , , ,

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: