รับทุบบ้าน รื้อถอน รับถมที่ รับรื้อภายใน รับรื้อบ้าน

รื้อถอน รับถมที่ รับรื้อภายใน

รื้อถอน อาคารอย่างปลอดภัย ตอนที่ 1

บทความนี้กล่าวถึงวิธีการรื้อถอนอาคารที่ปลอดภัย โดยลำดับขั้นตอนการื้อถอนซึ่งเป็นวิธีการรื้อถอนอาคารที่ใช้กันอยู่โดยทั่ว ไปสำหรับผู้ประกอบอาชีพนี้ วัตถุประสงค์ของบทความเพื่อที่จะสนับสนุนส่งเสริมวิธีการดังกล่าวให้เป็นที่ รู้จักกันอย่างกว้างขวางในวงการวิศวกรรมการก่อสร้างและเป็นที่ยอมรับว่าเป็น วิธีการที่ปลอดภัยที่สุด ในบทความนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนวิธีการโดยที่ปราศจากข้อจำกัดด้านเวลา ค่าใช้จ่าย ตลอดจนผลกระทบที่เกิดจากภายนอก

สำหรับมาตรการความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ถือตามข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศกรุงเทพมหานคร นอกเหนือจากวิธีการรื้อถอนอาคารที่ปลอดภัย ยังมีตัวอย่างงานรื้อถอนที่ไม่ปลอดภัย เสี่ยงต่อความเสียหาย ชีวิตและทรัพย์สินเพื่อเป็นข้อเปรียบเทียบให้เห็นว่า วิธีการรื้อถอนอาคารที่ปลอดภัยควรได้รับการสนับสนุน หรือใช้เป็นต้นแบบส่วนประกอบแนวคิดในการบริหารเวลา ค่าใช้จ่าย ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนเพื่อการสร้างภาพพจน์ที่ดีกับอาชีพการรื้อถอนอาคารให้เป็นที่ยอมรับ กับสังคม วงการวิศวกรรมการก่อสร้าง และเกิดความปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบกับสังคม ประชาชน อีกทั้งผู้เกี่ยวข้องโดยทั่วไป

Advertisements

09/01/2009 - Posted by | บทความ | , , , , ,

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: