รับทุบบ้าน รื้อถอน รับถมที่ รับรื้อภายใน รับรื้อบ้าน

รื้อถอน รับถมที่ รับรื้อภายใน

รื้อถอน อาคารอย่างปลอดภัย ตอนที่ 5

วิธีการรื้อถอนอาคารที่ไม่ปลอดภัย

การ รื้อถอนอาคารเริ่มได้รับความสนใจจากประชาชน วงการวิศวกรรมการก่อสร้าง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากการรื้อถอนอาคารที่ไม่ปลอดภัยแล้วเกิดเป็นข่าวเช่น รื้อถอนแล้วเกิดอาคารถล่มลงมาทับคนตาย ชิ้นส่วนของอาคารตกใส่นักศึกษาเป็นต้น ก็จะทำให้สังคมหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเริ่มเข้ามาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้น เริ่มมีการหาแนวทางมาตรการความปลอดภัยต่างๆมาใช้ ซึ่งเป็นความรวมมือซึ่งกันและกันของทุกฝ่าย ที่ผ่านมาถือเป็นบทเรียนที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องนำไปพิจารณา เพื่อลดอุบัติเหตุให้เหลือน้อยที่สุด ตลอดจนช่วยกันเป็นหูเป็นตาคอยปรับปรุงวิธีการรื้อถอนอาคารที่ปลอดภัยให้ดี ยิ่งขึ้นต่อไป
รื้อถอน
ข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทที่ประกอบอาชีพการรื้อถอนอาคาร ที่กล่าวถึงเรื่องความปลอดภัยพอจะสรุปได้ว่า ขั้นตอนและการวางแผนการรื้อถอนที่ดีจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง ทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นหลัก ที่สำคัญที่สุดต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย ปฏิบัติงานทุกอย่างด้วยความจริงใจทั้งหมดถือว่าเป็นมาตรการเพื่อความปลอดภัย สูงสุด

09/03/2009 - Posted by | บทความ | , , , , ,

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: