รับทุบบ้าน รื้อถอน รับถมที่ รับรื้อภายใน รับรื้อบ้าน

รื้อถอน รับถมที่ รับรื้อภายใน

รื้อถอน อาคารอย่างปลอดภัย ตอนที่ 7

ความร่วมมือเพื่อความปลอดภัย

ใน หัวข้อนี้เป็นการเน้นย้ำถึงความร่วมมือเพื่อความปลอดภัย เกี่ยวกับการรื้อถอนอาคารของบุคคลทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ความหมายที่แท้จริงของผู้ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อนี้คือ รวมถึงประชาชนทุกคน เพราะถือว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ถ้าสังคมได้รับผลกระทบเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่น จากมลภาวะที่เกิดจากฝุ่นของการรื้อถอนอาคาร ก็เท่ากับมีผลกระทบกับทุกคนด้วย

ในกรณีของประชาชนที่ไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง อาจจะเรียนรู้ที่จะให้ความร่วมมือในมาตรการของความปลอดภัยเล็กๆน้อยๆเช่น ปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อเข้าไปในสถานที่ก่อสร้างหรือในสถานที่ที่มีการรื้อถอนอาคาร หรือหยุดการสัญจรทันทีที่มีการขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติ งาน การรื้อถอนอาคารเป็นงานค่อนข้างเสี่ยงอันตราย ควรหลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังเมื่อจำเป็นต้องอยู่ใกล้ หากมีความจำเป็นควรให้ความร่วมมือเมื่อได้รับสัญญาณ ฉุกเฉินต่างๆ เป็นต้น

สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงได้เคยกล่าวมาบ้างแล้ว ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงผู้ใกล้ชิดและมีส่วนร่วมผลักดันให้งานเดินไปได้ด้วย ความปลอดภัย นอกจากผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างแล้ว ยังมีส่วนราชการที่ถือว่าต้องให้ความร่วมมือ ตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่าย โดยไม่รอให้เกิดปัญหาแล้วจึงค่อยออกมาแสดงความคิดเห็น เช่น การก่อ สร้างบ้านใหม่ หรือรื้อถอนด้านที่ติดกับสถานที่สาธารณะต้องมีมาตรการทางกฎหมาย ที่ชัดเจนให้ความปลอดภัยที่แท้จริง ไม่ควรให้เอกชนทำแบบเข้าไปให้พิจารณาถึงแม้จะมีการรับรองโดยวิศวกร หรืออาคารใดที่มีการขออนุญาตรื้อถอนอาคารควรมีข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ให้ถือว่าเป็นเขตอันตรายห้ามเข้าหรือทำธุรกิจใดๆ และควรมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบอย่างเข้มงวด ตลอดจนควรมีพัฒนาการแนวคิดด้านความปลอดภัยใหม่ๆอยู่เสมอ

09/04/2009 - Posted by | บทความ | , , , , , ,

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: