รับทุบบ้าน รื้อถอน รับถมที่ รับรื้อภายใน รับรื้อบ้าน

รื้อถอน รับถมที่ รับรื้อภายใน

รื้อถอน อาคารอย่างปลอดภัย ตอนที่ 8

ความร่วมมือเพื่อความปลอดภัย ต่อ

กรณีที่ผู้รื้อถอนกับผู้ควบคุมในส่วนของผู้ว่าจ้าง มีข้อสังเกตว่าถ้าผู้ว่าจ้างไม่ได้จ้างคนงานเข้ามารื้อถอนด้วยตนเอง แต่ให้ผู้รับเหมารับรื้อบ้าน หรือ รับทุบบ้าน และรับรื้อภายใน มาเป็นผู้รื้อถอนให้ พื้นที่การรื้อถอนอาคารควรอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับเหมารื้อถอนอาคาร หลังจากส่งมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการ ซึ่งควรถือว่าเป็นเขตอันตรายห้ามเข้า ความหมายคือรวมถึงผู้ว่าจ้างและคนของผู้ว่าจ้างด้วย การเข้าพื้นที่แต่ละครั้งควรได้รับความเห็นชอบจากผู้รื้อถอน นี้เป็นมาตรการความปลอดภัยอย่างหนึ่ง ข้อมูลจากบริษัทรื้อถอนอาคาร การควบคุมงานอย่างใกล้ชิด การส่งเสียงที่ผิดปกติจากที่คนงานเคยชิน อาจนำมาซึ่งความสับสนเป็นเหตุให้เกิดอันตราย การที่ผู้ควบคุมงานหรือเจ้าหน้าของผู้ว่าจ้างที่เดินตามหัวหน้างานของผู้ รื้อถอน ขณะอยู่ในช่วงเวลาปฏิบัติการรื้อถอน ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำ การตรวจความก้าวหน้าของงานหรืออื่นๆ ควรอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่มีการปฏิบัติงานรื้อถอนและอยู่ในความดูแลของผู้รับ เหมารื้อถอนอาคาร

ที่กล่าวมาบางเรื่องหรือทุกเรื่องอาจจะเข้าใจลำบากสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใกล้ ชิด ถึงแม้ว่าจะอยู่ในวงการก่อสร้าง งานรื้อถอนขนาดใหญ่ก็ใช่ว่าจะพบกันบ่อยนัก ที่สำคัญอยากจะให้พิจารณาว่าการรื้อถอนอาคารเป็นงานที่เสี่ยงอันตรายมากๆ ถึงแม้จะมีมาตรการความปลอดภัย แต่ไม่รับรองความปลอดภัยได้เสมอ สิ่งเดียวที่ควรทำสำหรับทุกคน ใกล้มันเท่าที่จำเป็นและไกลมันให้มากที่สุด ถ้าทุกคนตระหนักถึงอันตรายจากการรื้อถอนด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริง ความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยก็คงได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป ที่สำคัญองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับวงการก่อสร้างควรเป็นแกนนำ ในการให้ข้อมูลการศึกษาอบรมด้านความปลอดภัยอย่างเป็นเรื่องเป็นราว รวมถึงส่วนราชการก็ควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นเดียวกัน

09/05/2009 - Posted by | บทความ | , , , , ,

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: