รับทุบบ้าน รื้อถอน รับถมที่ รับรื้อภายใน รับรื้อบ้าน

รื้อถอน รับถมที่ รับรื้อภายใน

ภัยจากแผ่นดินไหว ตอนที่ 4

//

แผ่นดินไหว

มาตราวัดแผ่นดินไหวและความเสียหาย ต่อ

ความยาวนานของการสั่นไหวหากมีความสั่นสะเทือนยาวนานหลายสิบวินาที ความเสียหายต่ออาคารสิ่งก่อสร้างจะรุนแรง ความ รู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาภัยด้วยตนเองของประชาชนมีมากน้อยเพียงใด ในสถานที่ที่มีการเตรียมพร้อมที่ดีย่อมมีความเสียหายน้อยกว่าสถานที่ที่ไม่ มีการเตรียมการป้องกันที่ดี หลีกเลี่ยงสร้างอาคารสิ่งก่อสร้างในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวสูง หากจำเป็นต้องออกแบบสร้างให้เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในบริเวณ นั้น

สภาพของธรณีวิทยาก็มีส่วนในเรื่อง ของการเพิ่มความรุนแรง เช่น เมืองที่ตั้งอยู่บนดินอ่อนย่อมมีการตอบสนองต่อการสั่นไหวได้ง่ายกว่าเมือง ที่ตั้งบนบริเวณที่แข็งกว่า ขนาดแต่ละ หน่วยริคเตอร์ที่ต่างกันจะมีพลังงานต่างกัน 30 เท่า เช่น ขนาด 2 ริคเตอร์ มีพลังงานมากกว่า 1 ริคเตอร์ 30 เท่า พลังงานจากการเกิดแผ่นดินไหวส่วนใหญ่ถูกใช้ไปในการบดอัดหรือยกแผ่นหินใต้ เปลือกโลก นักวิทยาศาสตร์เคยคำนวณพลังงานแผ่นดินไหวที่อลาสกา เมื่อปี ค.ศ. 1966 หรือ พ.ศ. 2509 ขนาด 8.6 ริคเตอร์ มีค่าประมาณเท่ากับลูกระเบิดปรมาณูที่ทิ้งที่เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึง 12,000 ลูก หรือประมาณ 240 ล้านตันระเบิดทีเอ็นที หน่วยขนาดแผ่นดินไหวตามมาตราริคเตอร์นั้นไม่มีขีดจำกัด แต่ในสภาพความเป็นจริงแล้วเคยเกิดแผ่นดินไหวขนาดสูงที่สุดในโลก ขนาด 8.9 ริคเตอร์ อยู่ 2 ครั้งใน 2 ประเทศ คือเมื่อวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 1906 ทางตะวันตกของประเทศ อีกัวดอร์ และวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 1933 ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น

09/08/2009 - Posted by | บทความ | , , , , , , , , ,

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: