รับทุบบ้าน รื้อถอน รับถมที่ รับรื้อภายใน รับรื้อบ้าน

รื้อถอน รับถมที่ รับรื้อภายใน

ภัยจากแผ่นดินไหว ตอนที่ 10

แผ่นดินไหว

บทสรุป

ปัจจุบัน ยังไม่มีผู้ใดสามารถยับยั้งการเกิดภัยธรรมชาติได้ ยังไม่มีผู้ใดสามารถพยากรณ์แผ่นดินไหวให้ถูกต้องแม่นยำ จึงยังคงต้องมีการศึกษาให้เข้าใจถึงกลไกของการเกิดแผ่นดินไหวต่อไป เชื่อกันว่าไม่มีประเทศใดไม่มีความเสี่ยงจากภัยแผ่นดินไหว สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งก็คือ การเตรียมการที่ดีมาตรการในการป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวเพื่อความไม่ ประมาททั้งภาครัฐและเอกชน แม้ว่าประเทศนั้น ๆ จะมีแผ่นดินไหวน้อยครั้งก็ตามมาตรการที่สำคัญควรมีการดำเนินการวางแผนในระยะ สั้นและในระยะยาวก่อนเกิดแผ่นดินไหว ควรให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติรอยเลื่อนให้มีการแบ่งเขต แผ่นดินไหวตามความเหมาะสมของความเสี่ยงภัยในแต่ละแห่ง ออกกฎหมายให้อาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ สามารถรับแรงแผ่นดินไหวตามความเหมาะสมและหลังเกิดภัยแผ่นดินไหว จำเป็นต้องมีมาตรการในเรื่องของการสงเคราะห์ ฟื้นฟู เป็นต้น สิ่งเหล่านี้รัฐต้องกำหนดบทบาทหน้าที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินงานร่วมกันในทิศทางที่ชัดเจน โดยการบริหารงานและการจัดการขององค์กรที่ดี จึงสามารถที่จะรับมือกับสาธารณภัยเช่นภัยแผ่นดินไหวนี้ได้

Advertisements

09/11/2009 - Posted by | บทความ | , , , , , , , , ,

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: