รับทุบบ้าน รื้อถอน รับถมที่ รับรื้อภายใน รับรื้อบ้าน

รื้อถอน รับถมที่ รับรื้อภายใน

การบริหารงานก่อสร้าง บทที่ 2

ฉะนั้น จึงพอสรุปได้ว่า การบริหารงานก่อสร้างเริ่มเห็นชัดเจนและเกี่ยวข้องกับภาคเอกชนกันมากขึ้น เมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา และหลังจากโครงการใหญ่ที่มีการบริหารงานก่อสร้างที่ซับซ้อนขึ้น เกิดตามมาอีก เช่น งานขยายท่าอากาศยานดอนเมือง งานสร้างท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง งานสร้างทางด่วน ก็เกิดขึ้นตามกันมา ทำให้เห็นภาพของความจำเป็นและการพัฒนางานบริหารงานก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น ต่อมา เราเริ่มเห็นโครงการที่เป็นงานออกแบบและก่อสร้าง เช่น ทางด่วน 2 งานสะพานข้ามแยก 15 แห่งในกทม. งานสร้างระบบขนส่งมวลชน ( Mass Rapid Transit = MRT) เช่นรถไปลอยฟ้า BTS ที่เสร็จเปิดใช้ปลายปี 2542 และรถไฟใต้ดิน MRTA ที่กำลังก่อสร้าง และจะเปิดใช้ใน 2 ปีข้างหน้า งานออกแบบและก่อสร้างดังกล่าว เป็นงานขนาดใหญ่ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในตัวเองมาก ซึ่งงานลักษณะนี้ก็จำเป็นต้องใช้การบริหารงานก่อสร้างเข้ามาช่วยอย่างมี ประสิทธิภาพ การบริหารงานก่อสร้างจึงนับเป็นหัวใจของการบริหารโครงการขนาดใหญ่ อีกนัยหนึ่ง ก็อาจจะกล่าวได้ว่า ความยุ่งยากซับซ้อนของงานก่อสร้าง เป็นเหตุให้เกิดการพัฒนาการบริหารงานก่อสร้าง เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหา ความยุ่งยากซับซ้อน ( Complexity) และขนาดของงาน ( Work Load) เป็นตัวบ่งชี้ลำดับขั้นของความต้องการการบริหารงานก่อสร้าง

ก่อสร้าง

09/13/2009 - Posted by | บทความ | ,

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: