รับทุบบ้าน รื้อถอน รับถมที่ รับรื้อภายใน รับรื้อบ้าน

รื้อถอน รับถมที่ รับรื้อภายใน

การบริหารงานก่อสร้าง บทที่ 3

ความยุ่งยากซับซ้อน ( Complexity) นี้ แบ่งได้เป็น

1. ความยุ่งยากซับซ้อนในตัวของงานเอง ( Nature of Works)
2. ความยุ่งยากซับซ้อนในระบบของการบริหารจัดการ

ความยุ่งยากซับซ้อนที่เป็นตัวบ่งชี้ความต้องการของการบริหารงานก่อสร้าง ที่มีประสอทธิภาพนั้น ลำดับได้ดังนี้

1. ความยุ่งยากซับซ้อนในตัวของงานเอง

1.1) งานก่อสร้างตามแบบที่ได้ออกแบบมาแล้ว ( Built)
– งานเหมารวม ( Lump Sum)
– งานวัดปริมาณจ่าย ( Unit Rate)

1.2) งานออกแบบและก่อสร้าง ( Desigh & Built)
– งานระบบเดียวโดดๆ เช่น โยธา , เครื่องกล หรือไฟฟ้า
– งานหลายระบบมารวมกัน โยธา + สถาปัตย์ + เครื่องกล + ไฟฟ้า

ก่อสร้าง

09/13/2009 - Posted by | บทความ | ,

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: