รับทุบบ้าน รื้อถอน รับถมที่ รับรื้อภายใน รับรื้อบ้าน

รื้อถอน รับถมที่ รับรื้อภายใน

การบริหารงานก่อสร้าง บทที่ 6

การบริหารงานก่อสร้างของโครงการขนาดใหญ่ที่ผ่านมาวิศวกรไทยต้อง ทำงานร่วมกับวิศวกรต่างชาติเป็นจำนวนมาก ในช่วงแรกบุคลากรหลักที่ต้องใช้วิชาชีพและประสบการณ์ ก็มักจะเป็นวิศวกรต่างชาติต่อมาเมื่อวิศวกรไทยมีประสบการณ์มากขึ้น ประกอบกับมีการเปิดสอนโครงการวิศวกรรมและการก่อสร้างเป็นการเฉพาะ ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของไทยหลายแห่ง และบางแห่งก็ทำการสอนโดยความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโลก เช่นทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมมือกับ Massachusett Institute of Technology (MIT) เป็นต้น

การสอนที่มีหลักสูตรเป็น Professional Degree ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้วิศวกรที่จบหลักสูตรสามารถที่จะนำไปพัฒนาใช้ในการทำงานบริหารงาน ก่อสร้างโครงการใหญ่ให้เกิดผลดี เป็นที่ยอมรับได้รวดเร็วขึ้น ประกอบกับมีวิศวกรไทยที่จบจากต่างประเทศที่ได้ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์จากต่างประเทศมาก่อน ได้เข้ามาทำงานในประเทศมากขึ้น ทำให้วิศวกรไทยมีบทบาทสำคัญ เป็นบุคคลากรหลักแทนวิศวกรต่างชาติในโครงการมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

วิศวกรไทยมีความสามารถที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ การวางแผนและควบคุมงาน การบริหารคุณภาพงานก่อสร้าง การเพิ่มผลผลิตในงานก่อสร้าง และระบบสารสนเทศสำหรับโครงการ ( Project Information System) ได้เป็นอย่างดี แต่จุดอ่อนของวิศวกรไทยที่ยังต้องได้รับการปรับปรุงอย่างเนื่อง นอกเหนือจากด้านภาษาอังกฤษ คือ การให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย ความเข้าใจเรื่อง สิทธิ หน้าที่ของตนเองและคู่สัญญาและการทำงานเป็นทีม

ก่อสร้าง

Advertisements

09/15/2009 - Posted by | บทความ | ,

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: