รับทุบบ้าน รื้อถอน รับถมที่ รับรื้อภายใน รับรื้อบ้าน

รื้อถอน รับถมที่ รับรื้อภายใน

คู่มือการตรวจสอบเอกสารและแบบแปลนประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง กนอ. 02/1 ตอนที่ 4

ระยะร่น   อาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงาน   ตามกฎกระทรวง   ฉบับที่ 55/2543

  • คลังสินค้า   หมายความว่า   อาคารใช้เก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อใช้ประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม   ยกเว้นโรงเก็บขยะ  SCRAP  YARD
  • ที่ว่าง   หมายถึง   พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุม   บริเวณที่ว่างให้มีบ่อน้ำ   ที่พักมูลฝอย   ที่จอด  รถที่อยู่นอกอาคารได้รวมทั้งสิ่งก่อสร้างที่สูงจากระดับดินไม่เกิน  1.20  ม.   ไม่มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมเหนือระดับนั้น  ( ด้านติดแนวเขตที่ดินเป็นไปตาม   กนอ.   ที่ 64/2536)
  • คลังสินค้า    พท. อาคารทุกชั้นตั้งแต่  100 – 500  ม^2.  ต้องมีที่ว่างห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า  6   ม.สองด้าน   ด้านอื่นที่ว่างไม่น้อยกว่า  3   ม.
  • คลังสินค้า    พท. อาคารทุกชั้นตั้งแต่  500   ม^2.  ขึ้นไป   ต้องมีที่ว่างห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า  10  ม. สองด้าน  ด้านอื่นที่ว่างไม่น้อยกว่า  5  ม.
  • โรงงาน    พท. อาคารทุกชั้นตั้งแต่  500 – 1,000   ม^2.   ต้องมีที่ว่างห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า  6  ม. ทุก ด้าน
  • โรงงาน    พท. อาคารทุกชั้นตั้งแต่  1,000 ม^2.  ขึ้นไป   ต้องมีที่ว่างห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า  10 ม. ทุกด้าน
  • อาคารโรงงานและคลังสินค้า ที่มีพื้นที่อาคารน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น    ระยะร่นให้เป็นไปตามประกาศ   กนอ. ที่ 64 / 2536
  • อาคารใกล้แหล่งน้ำสาธารณะที่มีความกว้างตั้งแต่   10   ม.  ขึ้นไป   ต้องมีระยะร่นจากแนวอาคาร ( ริมผนัง)  ถึงแนว เขตแหล่งน้ำไม่น้อยกว่า  6 ม.
  • กรณีที่มีอาคารโรงจอดรถด้านหน้าที่มีความยาวไม่เกินครึ่งหนึ่งของอาคารที่ขออนุญาตให้วัดระยะร่นจากแนวเขตที่ดินได้
  • ระยะร่นระหว่างอาคาร ในที่ดินเจ้าของเดียวกัน   สำหรับอาคารทุกชนิด   ยกเว้นโรงจอดรถ (วัดจากพื้น ผนัง และ ระเบียงอาคารส่วนที่ใกล้ที่สุด)
Advertisements

11/03/2009 - Posted by | บทความ | , , , , ,

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: