รับทุบบ้าน รื้อถอน รับถมที่ รับรื้อภายใน รับรื้อบ้าน

รื้อถอน รับถมที่ รับรื้อภายใน

คู่มือการตรวจสอบเอกสารและแบบแปลนประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง กนอ. 02/1 ตอนที่ 5

– อาคารสูงไม่เกิน  9   ม.   ต้องมีระยะห่างระหว่างอาคารไม่น้อยกว่า  4  ม.
– อาคารสูงตั้งแต่ 9 ม.  ถึง  23 ม.   ต้องมีระยะห่างระหว่างอาคารไม่น้อยกว่า  6   ม. ( ยกเว้นทางเชื่อมระหว่างอาคารเป็นจุดๆ   โดยให้แยกโครงสร้างของทางเชื่อมออกจากอาคารทั้งสองอาคาร)

  • แสดงแนวชายคาและความสูงของอาคารทุกอาคารในแปลงที่ดินที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การตรวจพิจารณาแบบแปลนความสูงของอาคารทรงจั่ว วัดจากระดับพื้นดินถึงยอดผนังชั้นสูงสุด ( โครงรับ TRUSS   ตัวล่าง), หลังคาดาดฟ้าวัดจากระดับพื้นดินถึงพื้นดาดฟ้า
  • ป้อมยาม , ป้าย, โรงจอดรถ  ให้ก่อสร้างชิดแนวเขตที่ดินด้านที่ติดกับถนนของนิคมอุตสาหกรรมได้   แต่อาคารห้าม ล้ำ แนวเขตที่ดิน
  • ก่อสร้างอาคารต้องมีที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม  ไม่น้อยกว่า   30%  ของพื้นที่
  • ทางเข้า – ออกแปลงที่ดินห้ามออกถนนสายประธาน    ห่างจากทางแยกทางร่วมไม่น้อยกว่า  40 ม.   ทางเข้า – ออกกว้างไม่น้อยกว่า  6   ม.
  • แสดงแนวถนนและที่จอดรถ จำนวน 1 คันต่อพื้นที่อาคาร  240 ตร.ม..   ระบุชนิดถนนและจำนวนที่จอดรถ
  • แสดงแนวรั้ว ระบุชนิดของรั้วด้านติดถนนนิคมฯ ต้องเป็นรั้วโปร่งความสูงไม่เกิน   2   ม.  จากระดับถนน แสดงแบบขยายรั้วพร้อมฐานรากและแนวเขตที่ดิน ฐานรากรั้วห้ามล้ำแนวเขตที่ดิน รั้วที่มีมุมหักน้อยกว่า  135   องศา  ต้องปาดมุม มีระยะไม่น้อยกว่า  4   ม. ( ด้านละไม่น้อยกว่า  3   ม.) ( นิคมฯ เวลโกรว์ ระยะที่ 3, อีสเทิร์นซีบอร์ด ( ระยอง), อมตะนคร, อมตะซิตี้ มีแบบรั้วมาตรฐาน)
  • แสดงแนวทางระบายน้ำฝน ระบุชนิดขนาด ทิศทางการไหล บ่อพักห่างกันไม่เกิน 8 มม. ก่อนออกจากแปลงที่ดินต้องมีบ่อดักขยะ
  • แสดงแนวท่อระบายน้ำเสีย ระบุชนิดขนาด ทิศทางการไหล บ่อพักห่างกันไม่เกิน   8  มม.   ก่อนออกจากแปลงที่ดินให้มีบ่อตรวจน้ำเสียออกได้ 1 จุด  ( โรงอาหารให้มีบ่อดักไขมันก่อนระบายลงท่อน้ำเสีย, ห้ามมีบ่อซึม แสดงแบบขยายบ่อดัก ขยะ, บ่อตรวจน้ำเสียและบ่อดักไขมัน)
Advertisements

11/04/2009 - Posted by | บทความ | , , , , ,

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: