รับทุบบ้าน รื้อถอน รับถมที่ รับรื้อภายใน รับรื้อบ้าน

รื้อถอน รับถมที่ รับรื้อภายใน

คู่มือการตรวจสอบเอกสารและแบบแปลนประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง กนอ. 02/1 ตอนที่ 6

[  ] แปลนพื้นอาคาร

  • ดัดแปลงอาคารแสดงแปลนพื้นอาคารเดิมทุกชั้น ทั้งหลัง พร้อมระบุบริเวณที่ขออนุญาตดัดแปลงให้ชัดเจน
  • ระบุพื้นที่ใช้สอยของทุกห้อง    ทุกชั้นทั้งอาคารให้ครบถ้วนชัดเจน
  • โรงงานต้องมีทางเข้าออกจากอาคาร  2 ทาง   ประตูกว้างไม่น้อยกว่า  1.10 ม.   สูงไม่น้อยกว่า  2  ม.ประตูหนีไฟ   กว้างไม่น้อยกว่า  0.80   ม.   สูงไม่น้อยกว่า  1.90  ม.   เปิดสู่ภายนอกติดตั้งอุปกรณ์บังคับปิดเองได้ไม่มีธรณีประตูและขอบกั้น
  • ช่องทางเดินภายในอาคาร โรงงาน สำนักงาน อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารพาณิชย์ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50   ม.
  • บันได    สำหรับสำนักงาน อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารพาณิชย์

พื้นที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไป  ไม่เกิน   300  ตร.ม.   มีความกว้างบันไดไม่น้อยกว่า  1.20   ม.
พื้นที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไป   เกิน  300   ตร.ม.   มีความกว้างบันไดไม่น้อยกว่า  1.50  ม. หรือ 1.20 ม.จำนวน  2   บันได
สำหรับโรงงาน  สูงตั้งแต่  2   ชั้น   เป็นต้นไปให้มี  2   บันได   บันไดหลักกว้างไม่น้อยกว่า  1.50  ม.  ( ตาม   พรบ.โรงงาน)
ห้องประชุมที่มี   พท. รวมกันเกิน  500   ตร.ม.   หรือ ห้องอาคารที่มี  พท. รวมกันเกิน  1,000 ตร.ม..ความกว้างบันได  1.50   ม. 2  บันไดหรือ  3   ม. 1  บันได   บันไดลูกตั้งสูงไม่เกิน  18   ซม.  ลูกนอน กว้างไม่น้อยกว่า  25   ซม. ( หักส่วนเหลื่อมออก)   มีราวบันได, สูงเกิน  4   ม.  ต้องมีชานพักรัศมีรอบตัว ไม่เกิน  40   ม. ความกว้างของบันได   วัดจากด้านในของราวบันไดด้านในด้านหนึ่งไปยังด้านในของราวบันไดอีกด้านหนึ่ง โดยปราศจากสิ่งกีดขวาง
บันไดหนีไฟ  ( สำหรับอาคารสูงตั้งแต่  4   ชั้นเป็นต้นไป หรืออาคาร  3   ชั้นมีดาดฟ้าเหนือชั้นที่สามที่มีพื้นที่ของดาดฟ้าเกิน 16   ตารางเมตร)

Advertisements

11/05/2009 - Posted by | บทความ | , , , , ,

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: