รับทุบบ้าน รื้อถอน รับถมที่ รับรื้อภายใน รับรื้อบ้าน

รื้อถอน รับถมที่ รับรื้อภายใน

คู่มือการตรวจสอบเอกสารและแบบแปลนประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง กนอ. 02/1 ตอนที่ 10

สรุปรวบรวมเมื่อ    มกราคม  2544
งอก.  กนอ.

กฎกระทรวง  ฉบับที่ 33 ( พ.ศ. 2535)   สำหรับอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ

อาคารสูง หมายถึง    อาคารสูงตั้งแต่  23   ม.ขึ้นไป   วัดจากระดับพื้นดินถึงพื้นดาดฟ้า   หรือถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หมายถึง   อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่  10,000   ตรม.ม.   ขึ้นไป

ระยะร่น

[  ] ระยะร่นของอาคารเป็นไปตามประกาศ  กนอ.   ที่  64/2536   และกฎกระทรวง   ฉบับที่ 55/2543
[  ] ต้องมีถนนที่มีผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า  6   ม.   ที่ปราศจากสิ่งปกคลุมโดยรอบอาคาร  ( กฎกระทรวง  ฉบับที่ 50/2540)

ระบบระบายอากาศ (ใช้วิศวกรเครื่องกล คุณวุฒิสามัญขึ้นไป พร้อมหนังสือรับรองและสำเนาใบ กว. 3 ชุด)

[  ] ระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ แสดงตำแหน่งช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่า  10%   ของพื้นอาคาร
[  ] ระยายอากาศโดยวิธีกล ( ติดระบบปรับอากาศ)  แสดงการติดตั้งระบบปรับอากาศและรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ  ให้ครบถ้วน
[  ] แสดงรายการคำนวณของระบบระบายอากาศ ทั้ง 2 ระบบ วิศวกรเครื่องกลนามรับรอง

Advertisements

11/09/2009 - Posted by | บทความ | , , , , ,

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: