รับทุบบ้าน รื้อถอน รับถมที่ รับรื้อภายใน รับรื้อบ้าน

รื้อถอน รับถมที่ รับรื้อภายใน

คู่มือการตรวจสอบเอกสารและแบบแปลนประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง กนอ. 02/1 ตอนที่ 11

ระบบไฟฟ้า ( ใช้วิศวกรไฟฟ้ากำลัง คุณวุฒิสามัญขึ้นไป พร้อมหนังสือรับรองและสำเนาใบ กว. 3 ชุด)

[  ] แสดงวงจรไฟฟ้า การเดินสาย ติดตั้งอุปกรณ์ หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง ตำแหน่งไฟฟ้าฉุกเฉิน ระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ทุกชนิด
[  ] แสดงตำแหน่งแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองแบบอัตโนมัติ แยกอิสระจากระบบอื่น สำหรับกรณีฉุกเฉิน

ระบบป้องกันอัคคีภัย (ใช้วิศวกรโยธา คุณวุฒิสามัญขึ้นไป)

[  ] แสดงตำแหน่งจุดติดตั้งสายล่อฟ้า (สำหรับอาคารสูง)
[  ] แสดงตำแหน่งป้ายบอกชั้น ป้ายบอกทางหนีไฟ และแผนผังอาคารบริเวณหน้าลิฟท์ของอาคารทุกชั้น
[  ] แสดงตำแหน่งจุดติดตั้งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทั้งระบบอัตโนมัติและแบบใช้มือทุกชั้น
[  ] แสดงตำแหน่งจุดติดตั้งหัวฉีดน้ำดับเพลิง ทุกระยะไม่เกิน 64 ม. พร้อมระบุรายละเอียดของอุปกรณ์
[  ] แสดงตำแหน่งติดตั้งระบบอัตโนมัติ (SPRINLE)   เต็มพื้นที่อาคาร พร้อมระบุรายละเอียดของอุปกรณ์
[  ] แสดงตำแหน่งจุดติดตั้งถังดับเพลิงมือถือทุกชั้นทุกระยะห่างกันไม่เกิน 45 ม. ระบุชนิด ขนาดของถังดับเพลิงมือถือ
[  ] อาคารสูงต้องมีบันไดหนีไฟ อย่างน้อย 2 บันได ทุกระยะห่างกันไม่เกิน 60 ม.

ระบบบำบัดและระบายน้ำเสีย (ใช้วิศวกรโยธา คุณวุฒิสามัญขึ้นไป)

[  ] แสดงไดอะแกรมแนวท่อน้ำเสียภายในอาคารและแนวท่อน้ำเสียภายนอกอาคาร ระบุชนิดและขนาดท่อและอุปกรณ์ให้ครบ ถ้วน
[  ] แสดงตำแหน่งและแบบแปลนบ่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นพร้อมรายละเอียดของระบบบำบัดน้ำเสีย
[  ] แสดงรายการคำนวณอัตราการไหลของระบบระบายน้ำเสีย

11/10/2009 - Posted by | บทความ | , , , , ,

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: