รับทุบบ้าน รื้อถอน รับถมที่ รับรื้อภายใน รับรื้อบ้าน

รื้อถอน รับถมที่ รับรื้อภายใน

คู่มือการตรวจสอบเอกสารและแบบแปลนประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง กนอ. 02/1 ตอนที่ 12

ระบบประปา (ใช้วิศวกรโยธา คุณวุฒิสามัญขึ้นไป)

[  ] แสดงตำแหน่งและแบบแปลนบ่อเก็บน้ำสำรอง สามารถจ่ายน้ำในชั่วโมงการใช้น้ำสูงสุด ไม่น้อยกว่า 2 ซม.
[  ] แสดงไดอะแกรมแนวท่อน้ำประปาและแนวท่อน้ำดับเพลิงภายในอาคารและแนวท่อนอกอาคาร ระบุชนิดและขนาดของท่อ และอุปกรณ์ให้ครบถ้วน

ระบบกำจัดขยะ (ใช้วิศวกรโยธา คุณวุฒิสามัญขึ้นไป)

[  ] แสดงตำแหน่งและแบบแปลนของที่เก็บขยะที่มีความจุไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
[  ] ผนังของที่เก็บขยะทำด้วยวัสดุถาวร ทนไฟ กันน้ำซึม ป้องกันกลิ่นและน้ำฝนได้
[  ] ต้องมีท่อระบายน้ำเสียจากที่เก็บขยะต่อเข้าสู่ระบบระบายน้ำเสียภายในแปลงที่ดินก่อนระบายออกจากแปลงที่ดิน

ระบบลิฟต์ (สำหรับอาคารสูง ใช้วิศวกรเครื่องกล คุณวุฒิสามัญขึ้นไป)

[  ] ลิฟต์มีขนาดรับน้ำหนักบรรทุก ไม่น้อยกว่า 630 กก.
[  ] ต้องมีลิฟท์ดับเพลิงอย่างน้อย 1 ชุด ในเวลาปกติให้ใช้เป็นลิฟต์โดยสารได้

อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ใช้วิศวกรโยธา คุณวุฒิสามัญวิศวกรขึ้นไปเป็นผู้ควบคุมงาน

11/11/2009 - Posted by | บทความ | , , , , ,

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: